ชุดเล็ก SET Macro by พี่นัด ธราพงษ์

รูปถ่ายใต้น้ำ Tharapong Photography

TG-6 และไฟฉาย M2500